Covid-19

Hvordan vi forholder os til Covid-19

Kære Instruktører, gymnaster og pårørende.

Grundet Covid-19 er også vi nød til at indføre en del tiltag i denne sæson, og det er vigtigt at vi er fælles om at overholde dem, således at vi passer godt på hinanden.

Ankomst og afgang:

Det er vigtigt at møde præcis, og ikke for tidligt, da holdene ikke må overlappe hinanden, derfor vil alle hold blive reduceret til at varer ca. 50 minutter, således at der er 10 minutter til at skifte hold i.
I må ikke gå ind før der bliver låst op for jer af en instruktør.
Det er ikke muligt at klæde om i omklædningsrummet, så kom omklædte hjemmefra.

Hold afstand og begræns mængden:

Der må kun være en forælder/værge med et barn til gymnastik og det vil ikke være muligt at være med inde i salen da det vil begrænse antallet af aktive gymnaster i salen.

Ensrettet:

Der vil være indgang gennem, pige omklædning og drenge omklædning, og udgang via Carl Nielsen Salen

Håndsprit:

Udenfor hver indgang, vil instruktørerne placerer håndsprit, på de opstillede borde, dette skal bruges ved ankomst.

Hold dit barn hjemme hvis:

Barnet viser tegn på sygdom, hvis en som barnet har haft direkte eller indirekte kontakt med er smittet med Covid-19 virus.

Hvis du opdager at dit barn er smittet, eller mulig smittebære skal du straks pr. telefon kontakte instruktøren eller en i bestyrelsen, så vi kan orienterer alle involverede parter og evt. lukke holdet ned indtil alle er udenfor smitterisiko igen.

Redskaber:

Der vil i denne sæson ikke blive taget så mange redskaber frem som ellers, og alle redskaber skal rengøres grundigt hver gang de har været brugt, dette er et stort arbejde og derfor vil tilstedeværende forældre blive bedt om at hjælpe til.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Nr.Lyndelse/Nr. Søby gymnastikforening