Førstehjælp

førstehjælp

Førstehjælp ved Idrætsskader og Ulykker

Vrid og forstuvninger på arme og ben:

Hvis gymnasten vrikker om på fodleddet eller vrider i knæet og det udløser voldsomme smerter:

  • R   (Ro) Stop aktiviteten
  • C   (Kompression) Rul elastikbind på, rimelig fast for at undgå hævelse
  • I    (Is) Køl med ispakning
  • E   (Elevation) Hæv benet over hjertehøjde
  • M  (Mobilisering) Benet må bruges igen efter 1-2 døgn

Mistanke om brud på arm eller ben:

Hvis du er i tvivl, om der er brud eller ej, kan man søge skadestuen indenfor de første 24 timer efter skaden opstod. Efter 24 timer er det egen læge man går til.

Synlig fejlstilling eller åbne brud:

Forældrene skal altid kontaktes først, således at man sammen kan aftale det videre forløb; hvem der f.eks. kører gymnasten til skadestuen (forældre selv eller Falck).   Er der tale om åbne brud ringes der 1-1-2. Sørg for at holde sår sterilt (ingen berøring med hænder, tøj el. andet) Ved lukkede brud afhængig af hvor det er samt hvor mange smerter personen har, kan ringes 1-1-2. I ventetiden lejres gymnasten med puder, tæpper (tøj, håndklæder eller lign). Sørg for at gymnasten ikke fryser og ikke er alene. Hold samtale i gang for at berolige hvis nødvendigt.

Mistanke om skader på ryg eller nakkehvirvler:

Sker der uheld, der medfører at man har mistanke på ryg og / eller nakke (smerter, snurren de pågældende steder, føleforstyrrelser, snurren, sovende fornemmelse i arme / ben) skal personen forblive i findestillingen medmindre der er andre livstruende tegn på at personen skal flyttes. Der ringes 1-1-2. I mellemtiden stabiliseres personen med tæpper, tøj, håndklæder el. lign. Så personen kan ”slappe af” og ikke begynder at spænde i muskler m.m. Personens hoved skal holdes i findestillingen (1 hånd på hver side ved tindingen) indtil ambulancepersonel overtager. Sørg især for at personen holdes varm, husk samtale med personen så denne ikke føler sig alene. Ved yngre personer, kontakt forældre vedr. information om hændelsen.

Ved hovedskader med/uden bevidsthedstab:

Blødninger fra hoved ser ofte voldsomt ud. Skalpblødninger ligeså. Ved blødninger anlæg bandagering, hold øje med om den bløder igennem, i så fald har den ingen effekt. Isposer kan også benyttes. Afhængig af blødningens størrelse ringes 1-1-2.

Hovedskader uden bevidsthedstab:

Spørg personen ud om tid og sted. Opfører pågældende sig som han/hun plejer, kendes tid og sted, fødselsdato, adresse el. lign. Er korttidshukommelse tilstede?

Ja: formentlig ingen hjernerystelse

Nej: kan være tegn på hjernerystelse. Personen skal til læge/evt. observation. Må ikke efterlades uden opsyn.

Hovedskader med bevidsthedstab: Ring altid 1-1-2.

Husk her: Tag altid udgangspunkt i skade på ryg/nakke. Se afsnit herom tidligere.