Fotografering

Nr. Lyndelse/Søby Gymnastik IFI forbindelse med gymnastiktræning og andre gymnastikrelaterede arrangementer kan der blive taget billeder.

Vi forbeholder os ret til at anvende disse billeder på foreningens hjemmeside og facebook profil.