indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Det glæder os i den nuværende bestyrelse at invitere alle interesserede med til årets generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamling i Nr. Lyndelse/Søby Gymnastikforening 

Onsdag den 23. marts 2022  kl. 19:00 i klublokalet, Carl Nielsen Hallen. 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning. 
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
  4. Fremlæggelse af budget. 
  5. Behandling af indkomne forslag. 
  6. Valg af bestyrelse, 1-2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
    1. Louise og Anita er på valg og modtager begge genvalg
  7. Eventuelt. 

Dagsordenforslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Del på: